Tuesday, March 6, 2007

Omvårdnad vid hjärtsvikt (redigeras)

Martti Virtanen har hemlängtan - omvårdnad vid hjärtsvikt

Hjärtat får inte tillräckligt med kraft att pumpa ut blodet ur hjärtat.
Vänstersidig hjärtsvikt
- Blodet samlas i lungorna och man får en vätskeanhopning - lungödem.
Högersidig hjärtsvikt
- Blodet stannar kvar ute i kroppen och man får vätskeanhopningar i vävnader i benen och inre organ.

Undersökningar för att fastställa hjärtsvikt
.
Lyssna över bröstkorgen och ryggen för att påvisa om det finns vätska i lungorna, se och känna om inre organ och benen är svullna.
Undersöka hjärtat med EKG
Röntgen av hjärta och lungor
Ultraljud av hjärtat visar ev. förändringar.

Förebygg genom att:

Undvika rökning
Motionera regelbundet
Äta fettfattig mat, begränsa vätskeintaget till en och en halv liter, och låta bli extra salt på maten.
Behandla sjukdomar som kan orsaka hjärtsvikt.

Omvårdnadsprogram:

3 comments:

sonjiss said...

Hjärtat får inte tillräckligt med kraft att pumpa ut blodet ur hjärtat.

FET Vänstersidig hjärtsvikt FET- Blodet samlas i lungorna och man får en vätskeanhopning - lungödem.

FET Högersidig hjärtsvikt FET- Blodet stannar kvar ute i kroppen och man får vätskeanhopningar i vävnader i benen och inre organ.

FET Undersökningar för att fastställa hjärtsvikt. FET

Lyssna över bröstkorgen och ryggen för att påvisa om det finns vätska i lungorna, se och känna om inre organ och benen är svullna.

Undersöka hjärtat med EKG

Röntgen av hjärta och lungor

Ultraljud av hjärtat visar ev. förändringar.

sonjiss said...

Hjärtat får inte tillräckligt med kraft att pumpa ut blodet ur hjärtat.

FET Vänstersidig hjärtsvikt FET- Blodet samlas i lungorna och man får en vätskeanhopning - lungödem.

FET Högersidig hjärtsvikt FET- Blodet stannar kvar ute i kroppen och man får vätskeanhopningar i vävnader i benen och inre organ.

FET Undersökningar för att fastställa hjärtsvikt. FET

Lyssna över bröstkorgen och ryggen för att påvisa om det finns vätska i lungorna, se och känna om inre organ och benen är svullna.

Undersöka hjärtat med EKG

Röntgen av hjärta och lungor

Ultraljud av hjärtat visar ev. förändringar.

sonjiss said...

FET Förebygg genom att: FET

Undvika rökning

Motionera regelbundet

Äta fettfattig mat, begränsa vätskeintaget till en och en halv liter, och låta bli extra salt på maten.

Behandla sjukdomar som kan orsaka hjärtsvikt.